تغییرات اجباری و اختیاری در ترکیب استقلال

تغییرات اجباری و اختیاری در ترکیب استقلال
استقلالی‌ها محکوم به دست زدن به ترکیب برنده خود در بازی بعد هستند. چرا که لااقل یک بازیکن آنها با محرومیت روبرو است.

تغییرات اجباری و اختیاری در ترکیب استقلال