تغییرات آب‌ و هوایی و ناپدید شدن 19 منطقه دنیا

تغییرات آب‌ و هوایی و ناپدید شدن 19 منطقه دنیا
دانشمندان هشدار دادند ذوب شدن یخ‌های قطب از آنچه تصور می‌کنیم به دلیل تغییرات غیرقابل کنترل محیطی سریع‌تر رخ خواهد داد.

تغییرات آب‌ و هوایی و ناپدید شدن 19 منطقه دنیا