تعداد نمایندگان مجلس به 330 نفر می رسد

تعداد نمایندگان مجلس به 330 نفر می رسد
عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به دستورجلسه امروز این کمیسیون گفت: طبق قانون باید تا سال ۹۸ تعداد ۴۰ نماینده به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه شود که کمیسیون پیگیر تهیه طرحی با همین موضوع است.

تعداد نمایندگان مجلس به 330 نفر می رسد