تصویر جالب اسکای نیوز از واپسین روزهای نبرد سخت موصل

تصویر جالب اسکای نیوز از واپسین روزهای نبرد سخت موصل
انتخاب -این شبکه خبری پیش بینی کرده که نيروهاي عراقي فقط چند روز تا باز پس گيري قسمت قديمي شهر موصل فاصله دارند.

تصویر جالب اسکای نیوز از واپسین روزهای نبرد سخت موصل