تصویری قدیمی از خط بسته بندی بیسکویت گرجی 1353

تصویری قدیمی از خط بسته بندی بیسکویت گرجی 1353
تصویری  بسیار قدیمی از خط بسته بندی بیسکویت گرجی در سال ۱۳۵۳ در شبکه های اجتماعی منتشر شده است؛ که در ادامه مشاهده می کنید.

تصویری قدیمی از خط بسته بندی بیسکویت گرجی 1353