تصویری عجیب از یک محله ویران شده در غرب شهر موصل

تصویری عجیب از یک محله ویران شده در غرب شهر موصل
انتخاب -در تصویر زیر یک محله ویران شده در جنگ بین نیروهای ارتش عراق و داعش در غرب شهر موصل را مشاهده می‌کنید.

تصویری عجیب از یک محله ویران شده در غرب شهر موصل