تصویری جدید از راهروی طبقه چهار مجلس پس از حمله تروریست‌ها

تصویری جدید از راهروی طبقه چهار مجلس پس از حمله تروریست‌ها

تصویری جدید از راهروی طبقه چهار مجلس پس از حمله تروریست‌ها