تصویری برادرانه که اشکان دژاگه منتشر کرد!

تصویری برادرانه که اشکان دژاگه منتشر کرد!
اشکان دژاگه بازیکن کلیدی تیم ملیی فوتبال کشورمان، عکس هایی در اینستاگرامش گذاشته در کنار قوچان نژاد و نوشته از روز اول در کنار او بوده است.  

تصویری برادرانه که اشکان دژاگه منتشر کرد!