تصویری از مهران مدیری در کنار نوه‌ اش

تصویری از مهران مدیری در کنار نوه‌ اش
مهران مدیری کارگردان طنز در کنار نوه‌اش

تصویری از مهران مدیری در کنار نوه‌ اش