تصمیم اوپک درگرو توافق ایران و عربستان

تصمیم اوپک درگرو توافق ایران و عربستان
نشست یکصد و هفتاد و یکم اوپک در شرایطی آغاز شد که بیژن زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرده که از موضع خود پایین نمی آید و برنامه ندارد که تولید نفت ایران را کاهش دهد.

تصمیم اوپک درگرو توافق ایران و عربستان