تصاویر : چاقو کشی در دانشگاه اوهایو‎

تصاویر : چاقو کشی در دانشگاه اوهایو‎
در حمله یک فرد چاقو به دست در دانشگاه اوهایو ۱۱ نفر زخمی شدند و عامل حادثه نیز که یک پناهجوی اهل سومالی بود به ضرب گلوله پلیس کشته شد.

تصاویر : چاقو کشی در دانشگاه اوهایو‎