تصاویر هوایی از کاروان های پیاده به سمت مشهد

تصاویر هوایی از کاروان های پیاده به سمت مشهد
جمعیت زیادی از عاشقان با پای پیاده راهی حرم امام هشتم شیعیان شدند. راهپیمایی عظیم زائران حضرت رضا(ع) به سمت مشهد از جای جای ایرانِ اسلامی شروع شده و جاده های منتهی به این شهر نشان از روزهای پایانی صفر می دهد. طبق پیش بینی ها انتظار می رود بیش…

تصاویر هوایی از کاروان های پیاده به سمت مشهد