تصاویر : مرحوم ابراهیم یزدی به روایت تصویر

تصاویر : مرحوم ابراهیم یزدی به روایت تصویر
ابراهیم یزدی وزیر خارجه دولت موقت و سیاستمدار باسابقه کشورمان شامگاه یکشنبه در سن ۸۶ سالگی پس از دوره‌ای بیماری در شهر ازمیر ترکیه درگذشت.

تصاویر : مرحوم ابراهیم یزدی به روایت تصویر