تصاویر : مراسم سنتی نوروز در دشت «چور و ننه‎»

تصاویر : مراسم سنتی نوروز در دشت «چور و ننه‎»
مردم مریوان هر ساله در محلی به نام «چور و ننه» با مراسم رقص و پایکوبی و شادی به استقبال سال جدید می روند.«چور و ننه» اسم دو روستا در 20 کیلومتری شهر مریوان است.

تصاویر : مراسم سنتی نوروز در دشت «چور و ننه‎»