تصاویر : مراسم ختم هفتمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی

تصاویر : مراسم ختم هفتمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی
مراسم بزرگداشت هفتمین روز درگذشت مرحوم آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع عظام تقلید از سوی دفتر این مرجع تقلید در مسجد اعظم قم برگزار شد.

تصاویر : مراسم ختم هفتمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی