تصاویر : مراسم تشییع کاظم افرندنیا

تصاویر : مراسم تشییع کاظم افرندنیا
مراسم تشییع کاظم افرند نیا بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر صبح امروز در خانه سینما برگزار شد.

تصاویر : مراسم تشییع کاظم افرندنیا