تصاویر : مراسم تحویل سال نو در مشهد و قم

تصاویر : مراسم تحویل سال نو در مشهد و قم
مراسم تحویل سال 1396 روز دوشنبه در حرم امام رضا (ع) در شهر مشهد برگزار شد.

تصاویر : مراسم تحویل سال نو در مشهد و قم