تصاویر: قورباغه‌ ای عجیب که تغییر رنگ می‌ دهد!

تصاویر: قورباغه‌ ای عجیب که تغییر رنگ می‌ دهد!
دانشمندان موفق به کشف گونه ای عجیب از قورباغه درختی شده اند که می تواند تغییر رنگ دهد. این قورباغه درختی که در امریکای جنوبی زندگی می کند با بدن خالدار در مقابل تابش نور ماوراء بنفش به رنگ سبز فسفری تغییر رنگ داد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، تاکنون…

تصاویر: قورباغه‌ ای عجیب که تغییر رنگ می‌ دهد!