تصاویر : عجیب‌ترین چهره‌ها در تظاهرات ضد دولتی ونزوئلا

تصاویر : عجیب‌ترین چهره‌ها در تظاهرات ضد دولتی ونزوئلا
تظاهرات و درگیری‌های خیابانی مخالفان حکومت چپگرای ونزوئلا در شهرهای مختلف این کشور همچنان ادامه دارد و نیروهای پلیس ضد شورش و گارد ملی ونزوئلا نیز به سرکوب معترضان در خیابان‌ها مشغولند. در گزارش زیر تصاویر برخی از معترضان ضد دولتی را مشاهده می‌کنید که با ماسک‌های مختلف چهره متفاوتی از خود را نشان داده‌اند.

تصاویر : عجیب‌ترین چهره‌ها در تظاهرات ضد دولتی ونزوئلا