تصاویر : طغیان دریا در جنوب بوشهر

تصاویر : طغیان دریا در جنوب بوشهر
طغیان دریا در جنوب استان بوشهر باعث بروز خسارت‌های مالی و جانی در بندر دیر و دیگر بنادر جنوبی استان شد.

تصاویر : طغیان دریا در جنوب بوشهر