تصاویر: شست و شوی گنبد مطهر رضوی

تصاویر: شست و شوی گنبد مطهر رضوی
تصاویر خبرگزاری تسنیم از شست و شوی گنبد مطهر رضوی را  در آستانه سال نو مشاهده می کنید.

تصاویر: شست و شوی گنبد مطهر رضوی