تصاویر : شستشوی گنبد حرم مطهر امام رضا(ع)

تصاویر : شستشوی گنبد حرم مطهر امام رضا(ع)
شستشوی گنبد منور رضوی همزمان با میلاد دخت نبی مکرم اسلام(س)

تصاویر : شستشوی گنبد حرم مطهر امام رضا(ع)