تصاویر: سقوط مرگبار مرد جوان به داخل کانال آب

تصاویر: سقوط مرگبار مرد جوان به داخل کانال آب
مردی جوان در پی سقوط به داخل کانال آب در جاده قاسم‌ آباد ورامین، جان خود را از دست داد. خبرگزاری تسنیم: بهنام کرمانی با اعلام خبر سقوط مرگبار مرد…

تصاویر: سقوط مرگبار مرد جوان به داخل کانال آب