تصاویر: حضور گردشگران در بخش حاکم‌ نشین ارگ بم

تصاویر: حضور گردشگران در بخش حاکم‌ نشین ارگ بم
بخش حاکم‌ نشین ارگ بم بعد از گذشت ۱۴ سال همزمان با عید نوروز امسال بازگشایی شد. به گزارش ایرنا، ارگ بم از دو بخش حاکم نشین و عامه نشین تشکیل شده است، بخش حاکم نشین این بنای تاریخی بعد از گذشت ۱۴ سال همزمان با نوروز ۹۶ بازگشایی شد….

تصاویر: حضور گردشگران در بخش حاکم‌ نشین ارگ بم