تصاویر : جنگ در غرب موصل‎

تصاویر : جنگ در غرب موصل‎
در حالی که درگیری ها بین نیروهای عراقی و تروریست های داعش در موصل ادامه دارد، شهروندان دسته دسته در حال فرار از شهر هستند

تصاویر : جنگ در غرب موصل‎