تصاویر: تظاهرات بر علیه ترامپ در فرودگاه دالاس

تصاویر: تظاهرات بر علیه ترامپ در فرودگاه دالاس
اعتراضات مردم به تصمیمات خصمانه و نژادپرستانه دونالد ترامپ بر علیه مسلمانان همچنان ادامه دارد، معترضان خواستار لغو قوانین مهاجرتی به کشورشان می باشند. تعداد زیادی از معترضان با تجمع در در فرودگاه بین‌المللی پایتخت آمریکا بر علیه دونالد ترامپ و فرمان اجرایی اصلاح شده وی در ارتباط با منع…

تصاویر: تظاهرات بر علیه ترامپ در فرودگاه دالاس