تصاویر : تشییع شهدای فاجعه حله و حادثه قطار سمنان باحضور مقامات

تصاویر : تشییع شهدای فاجعه حله و حادثه قطار سمنان باحضور مقامات
پیکرهای مطهر 37 شهید فاجعه تروریستی حله روز چهارشنبه پس از اقامه نماز بر پیکر مطهرشان با حضور با شکوه مردم اهواز تشییع شد. همچنین مراسم تشییع جانباختگان حادثه قطار سمنان در تبریز با حضور جمعی از مسئولین و خادمان آستان قدس رضوی برگزار گردید.

تصاویر : تشییع شهدای فاجعه حله و حادثه قطار سمنان باحضور مقامات