تصاویر: برداشت ابریشم در شهر رامیان

تصاویر: برداشت ابریشم در شهر رامیان
تصاویری از برداشت ابریشم در شمال ایران، شهر رامیان را مشاهده می کنید. در آغاز فصل تابستان، پروانه ماده حدود ۵۰۰ تخم روی برگ‏های درخت توت می‏گذارد. تقریباً ده روز…

تصاویر: برداشت ابریشم در شهر رامیان