تصاویر : آخرالزمان حلب پس از داعش

تصاویر : آخرالزمان حلب پس از داعش
طوفان شن شمال سوریه را در نوردید تا محله‌های حلب که پیش‌تر در اشغال داعش بودند، حال زیر لایه‌ای از خاک و شن مدفون شوند.

تصاویر : آخرالزمان حلب پس از داعش