تصاویری زیبا از رودخانه کن در تهران

تصاویری زیبا از رودخانه کن در تهران
رودخانه کن یکی از پر اب ترین رودخانه هایی است که از تهران می گذرد. به گزارش ایسنا، رودخانه کن رودی به طول ۳۳ کیلومتر است که از تجمع آب برف تمام قلل غربی رشته کوه توچال، بازارک، لوارک، سیاهسنگ، پشت بند سنگون، لیچه سرچشمه گرفته، پس از سولقان در…

تصاویری زیبا از رودخانه کن در تهران