تصاویری زیبا از جدال دیدنی بچه پنگوئن با شکارچی

تصاویری زیبا از جدال دیدنی بچه پنگوئن با شکارچی
رفتار های عجیب بچه پنگوئن در مواجه با مرغ های دریایی سوژه خوبی برای عکاسی بوده است! در میان حکایت های بسیار که از کشمکش پرندگان و «تنازع بقا»ی حیوانات دیده اید کمتر از جدال پنگوئن ها با شکارچیان شنیده باشید اکنون یک گزارشگر طبیعت صحنه های زیبایی از جدال…

تصاویری زیبا از جدال دیدنی بچه پنگوئن با شکارچی