تصاویری خارق العاده از کویر اشتهارد

تصاویری خارق العاده از کویر اشتهارد
 در شمال شهرستان اشتهارد و جنوب شرقی مهرشهر کرج در استان البرز کویری بسیار سیبا قرار دارد، که دارای رودخانه نیز می باشد، این کویر به کویر اشتهارد یا قشلاق…

تصاویری خارق العاده از کویر اشتهارد