تصاویری جالب از زنان گردن دراز تایلندی!

تصاویری جالب از زنان گردن دراز تایلندی!
در میان قبایل کشور تایلند رسم های بسیار عجیبی وجود دارد، یکی از این رسم ها بستن گردنبند به گردن برای دراز کردن گردن است که به صورت یک رسم جدی انجام می گیرد و تمامی زنان قبیله موظف هستند تا ان را انجام دهند. قبیله های گردن دراز که…

تصاویری جالب از زنان گردن دراز تایلندی!