تصاویری از تمرین رژه نیروهای مسلح

تصاویری از تمرین رژه نیروهای مسلح
 ۲۹ ام فروردین ماه، در تقویم کشورمان به نام ارتش نامگذاری شده است. از این رو یگان‌های مختلف پیاده و موتوری لشکر ۷۷ پیروز ثامن الائمه در محل تیپ ۳۷۷ مشهد به تمرین رژه برای روز ارتش می‌پردازند. در ادامه تصاویر خبرگزاری ایرنا را مشاهه می کنید.

تصاویری از تمرین رژه نیروهای مسلح