تصاویری از امام خامنه ای در خیابان‌ های المان

تصاویری از امام خامنه ای در خیابان‌ های المان
نامه رهبر انقلاب به جوانان اروپایی بعد از حوادث تروریستی سال گذشته فرانسه در بیلبوردهای یکی از شهرهای آلمان منتشر شد.

تصاویری از امام خامنه ای در خیابان‌ های المان