تصاویری از آتش سوزی گسترده در پرتغال

تصاویری از آتش سوزی گسترده در پرتغال
انتخاب -خبرگزاری فرانسه از افزایش شمار قربانیان حادثه آتش‌سوزی جنگل در پرتغال به 25 نفر خبر داد.

تصاویری از آتش سوزی گسترده در پرتغال