تصادف هولناک تیبا با درختان اتوبان +عکس

تصادف هولناک تیبا با درختان اتوبان +عکس
یک خودروی تیبا پس از انحراف از مسیر اصلی در شمال به جنوب اتوبان کردستان بعد از خروجی همت شرق، با درختان میانی بزرگراه تصادف کرد. این حادثه مصدومی نداشت…

تصادف هولناک تیبا با درختان اتوبان +عکس