تصادف مرگبار در اتوبان بسیج/ ۲ راکب موتورسیکلت در دم جان باختند

تصادف مرگبار در اتوبان بسیج/ ۲ راکب موتورسیکلت در دم جان باختند

تصادف مرگبار در اتوبان بسیج/ ۲ راکب موتورسیکلت در دم جان باختند