تصادف زنجیره ای 16 خودرو در جاده مشهد به چناران +عکس

تصادف زنجیره ای 16 خودرو در جاده مشهد به چناران +عکس
برخورد زنجیره‌ای حدود ۱۶ خودرو و بیش ۹ زخمی در جاده مشهد به چناران در استان رضوی، که بامداد امروز دوشنبه اتفاق افتاد.  

تصادف زنجیره ای 16 خودرو در جاده مشهد به چناران +عکس