تشییع باشکوه جان باختگان حادثه قطار تبریز

تشییع باشکوه جان باختگان حادثه قطار تبریز
مراسم تشییع مسافران بهشتی قطار تبریز – مشهد صبح امروز در میان حضور باشکوه مردم عزادار تبریز برگزار شد.

تشییع باشکوه جان باختگان حادثه قطار تبریز