تشکیل پرونده پلاسکو در دادسرای جنایی

تشکیل پرونده پلاسکو در دادسرای جنایی
دادستان تهران آخرین وضعیت پرونده‌های حادثه پلاسکو، شهرداری تهران و بانک سرمایه را تشریح کرد.

تشکیل پرونده پلاسکو در دادسرای جنایی