ترفند عجیب زنان هندی برای در امان ماندن از تجاوز دشمن! +تصاویر

ترفند عجیب زنان هندی برای در امان ماندن از تجاوز دشمن! +تصاویر
زنان قبیله آپاتانی در هند از زمانهای قدیم، داخل بینی خود مهره های بزرگی قرار می دادند تا افراد قبیله های دیگر به خاطر صورت زشت آنها، تمایلی به دزدیدنشان…

ترفند عجیب زنان هندی برای در امان ماندن از تجاوز دشمن! +تصاویر