ترفندهای اندروید؛ فعال‌ سازی گربه‌‌ های مخفی‌ شده در اندروید

ترفندهای اندروید؛ فعال‌ سازی گربه‌‌ های مخفی‌ شده در اندروید
اندروید دارای قابلیت های فراوانی است که اکثر این قابلیت ها به صورت پیش فرض فعال میباشد، اما برخی از این قابلیت ها به صورت مخفی و غیرفعال می باشد، که حتما باید به صورت دستی فعال شود. در اندروید ۷ یا نوقا، یک بازی جالب به صورت مخفی گنجانده…

ترفندهای اندروید؛ فعال‌ سازی گربه‌‌ های مخفی‌ شده در اندروید