ترس عجیب مردم چین و ژاپن از عدد 4 ! +عکس

ترس عجیب مردم چین و ژاپن از عدد 4 ! +عکس
عدد “۴” در کشورهای چین، ژاپن و کره نماد بدشانسی و چیزی معادل کلمه “مرگ” است. در اغلب ساختمانهای این کشورها، طبقه چهارم خالی از سکنه است یا طبقه چهارم…

ترس عجیب مردم چین و ژاپن از عدد 4 ! +عکس