ترامپ و میت رامنی در نیویورک شام خوردند

ترامپ و میت رامنی در نیویورک شام خوردند
در حالیکه گزینه‌های احتمالی وزارت خارجه دولت بعدی آمریکا هر روز از فردی به فرد دیگری جابجا می‌شود، شب گذشته رییس‌جمهور منتخب این کشور با میت رامنی، منتقد درون حزبی خود، به عنوان یکی از گزینه‌های این سمت مهم، در نیویورک شام خورد.

ترامپ و میت رامنی در نیویورک شام خوردند