ترامپ، غیرمحبوب‌ترین رییس جمهور آمریکا/63 درصد مردم آمریکا موافق برجام هستند

ترامپ، غیرمحبوب‌ترین رییس جمهور آمریکا/63 درصد مردم آمریکا موافق برجام هستند

ترامپ، غیرمحبوب‌ترین رییس جمهور آمریکا/63 درصد مردم آمریکا موافق برجام هستند