تداوم بارندگی در ۹ استان کشور / افزایش دمای هوا در تهران

تداوم بارندگی در ۹ استان کشور / افزایش دمای هوا در تهران
مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور از ادامه بارشهای پراکنده باران در نوار شمالی و سواحل خزر طی سه روز آینده خبر داد.

تداوم بارندگی در ۹ استان کشور / افزایش دمای هوا در تهران