تبریک توییتری ظریف به مناسبت عید فطر

تبریک توییتری ظریف به مناسبت عید فطر
تبریک توییتری ظریف به مناسبت عید فطر با آرزوی اینکه رهبران اسلامی از این مناسبت برای ترویج صلح و وحدت بجای مناقشه و اختلاف استفاده کنند.

تبریک توییتری ظریف به مناسبت عید فطر