تاثیر مصرف تخم مرغ در افزایش قد کودکان

تاثیر مصرف تخم مرغ در افزایش قد کودکان
یافته های جدید دانشمندان نشان می دهد که مصرف روزانه تخم مرغ در میان کودکان ، تاثیر بسزایی در افزایش قد و جلوگیری از کوتاهی قد انان ایفا می کند….

تاثیر مصرف تخم مرغ در افزایش قد کودکان