بی احتیاطی مادر جوان روی پله برقی فاجعه آفرید +عکس

بی احتیاطی مادر جوان روی پله برقی فاجعه آفرید +عکس
نیروهای اورژانس بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند اما برای نجات جان این نوزاد دیر شده بود.

بی احتیاطی مادر جوان روی پله برقی فاجعه آفرید +عکس